‘Vergeet alles wat je ooit geleerd hebt’…….

Zo’n advies gaat natuurlijk niet altijd op. Niet als je een examen af te leggen hebt bijvoorbeeld. Maar op een ander niveau kan ‘alles wat je ooit geleerd hebt’ je ongemerkt beperken.

Een meditatieleraar zei dit ooit tegen me: “Vergeet alles wat je ooit geleerd hebt”. Ik snapte toen niet wat hij bedoelde. Terugkijkend begrijp ik dat hij me uitnodigt om alle betekenissen, aannames en interpretaties die ik ken los te laten, om elke ervaring open in te gaan.

De wereld met nieuwe ogen waarnemen. Open en blanco zijn. Vanuit een ‘nulpunt’ zien, horen, ruiken, proeven, voelen, zonder daar de voor mij bekende denk-programna’s bij op te starten. Geen interpretaties, alleen het puur ervaren…

Denk-programna’s zijn praktisch in het dagelijks leven, om de wereld te ordenen en te hanteren. Veel van onze gedachten en waarnemingen zijn gebaseerd op eerdere ervaringen (van onszelf en anderen). Daarmee missen we, denk ik, veel van de schoonheid en rijkdom die Nu te ervaren zijn, inclusief onze eigen grootsheid.

Meester-Stembevrijder Jan Kortie zegt dat zingend improviseren helpt om op het nulpunt te beginnen. Net als bij meditatie is het een oefening om alle aannames vanuit het verleden en alle angsten over wat er mogelijk mis kan gaan los te laten. Een oefening om werkelijk in dit moment te leven. Loslaten begint met je te openen voor alles wat zich aandient aan gedachten en gevoelens. De kunst is om daar juist stem aan te geven. Zo veel als nodig is.

Nulpunt. Reset. Vergeet alles wat je ooit hebt geleerd, bijvoorbeeld over hoe muziek zou moeten klinken, over wat improviseren is, over de hoeveelheid ruimte die je in mag nemen, over wat je nu zou moeten denken of voelen. Gedachten als: “als ik nu eens zus of zo, dan…”, of:” ik kan dit niet, want…” Dit zijn potentiële gevangenissen!

En dan…dan is er een moment waarop ik alles vergeet wat ik ooit geleerd hebt; dát moment is goud! Het verankert me in mijn diepste Zelf, waar ruimte en openheid zijn.

Ik nodig je uit te komen zingen. Beginnend op het nulpunt. Alle verschillen tussen geoefende zangers en beginners vallen weg. Je volgt jouw eigen weg van het moment, zonder ergens heen te moeten. Alles wat je onderweg tegenkomt is welkom. En de uitnodiging is dan om elke stap, elke noot, elke ademhaling opnieuw als je allereerste te ervaren!