Je eigen weg inslaan

Gisteren gaf ik een workshop Stembevrijding op een landelijke lotgenoten-dag voor volwassen kinderen van een psychisch zieke ouder. Een dag van herkenning en uitwisseling. Een dag ook van bewustwording van beperkende patronen en van stappen zetten op weg naar meer eigen levensruimte. Wat een rijke ervaring!

‘Je eigen weg inslaan’ was het thema van de dag. Het raakte me hoe direct we via onze stem met dit thema bezig waren. Zingen is bij uitstek een middel om die eigen weg te ontdekken en te oefenen. Onze stem is een zeer sensitief meetinstrument waarmee we feilloos kunnen peilen hoe het van moment tot moment binnen in ons is. Dat kan heel kwetsbaar voelen.

Een veilige bedding is onontbeerlijk. Gisteren was er een hele warme sfeer van onderlinge betrokkenheid, waarin de deelnemers  met hun stem stukjes van hun unieke eigenheid onthulden. Stapjes op de eigen weg.

Van tevoren weet je niet waarheen de reis gaat. Zelfs niet waar en hoe hij begint. Alles wat nodig is, is onze bereidheid om te gaan….we gaan….de weg ontvouwt zich.